Si Kier At Ang Kanyang Madyik Istiker

Ang pinakapaborito ni Kier sa kaniyang mga koleksyon ay ang koleksyon niya ng mga istiker. Natatangi sa mga ito ang kaniyang madyik istiker dahil para sa kanya ay nagpapagaan ito ng kalooban.

Hanggang isang araw, kung kailan niya ito mas kailangan, saka ito naubos at nawalan ng madyik.